План внутрішнього аудиту шаблонВнутрішній аудитор надає рекомендації щодо удосконалення системи внутрішньо-технологічного контролю, але не може безпосередньо його змінити, оскільки ці рекомендації керівництво може прийняти або відхилити. Рiвень знань аудитора пiдтверджується складанням відповідних квалiфiкацiйних залiкiв. 5. Стандарт «планування внутрiшнього аудиту». Передбачає найбiльш загальнi вимоги до складання планiв i програм внутрiшнього аудиту. Кожна сторінка аудиторського звіту візується керівником аудиторської групи. Керiвник служби очолює складання рiчних планiв дiяльностi служби внутрiшнього аудиту та аудиторських програм. Потреба у створенні служби внутрішнього аудиту зумовлена тим, що власник або керівник хоче знати реальний стан справ на підприємстві.


Скачать: 429915b943d894cc14ab8cedf28f0251.pdf

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.